ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Assessorament, Control, Tramitacions, Manteniment

L'administració de finques és una qüestió de confiança. Amb nosaltres trobarà un equip altament qualificat que el podrà assessorar en qualsevol problema o dubte que li pugui sorgir sobre la seva comunitat.

L'assessorarem amb molt de gust sobre qualsevol oferta per a l'administració de la seva Comunitat de Propietaris de manera gratuïta i sense compromís.

CONSULTI'NS

Telèfon. 806260 - Formulari de Contacte:

Els nostres serveis:

Control de despeses

 • Elaboració del Pressupost Anual de Despeses
 • Realització del pressupost
 • Desviacions pressupostàries
 • Liquidació anual de despeses i ingressos
 • Comprovació dels pagaments
 • Comptabilització d'ingressos i impagats
 • Distribució de despeses i obtenció del saldo
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques (periòdiques i de caràcter excepcional) adquirides per la Comunitat
 • L'emissió i gestió de cobrament de rebuts
 • Els rebuts són enviats al banc a través d'internet.
 • Control d'impagats, amb seguiment telefònic i etc

Manteniment i conservació de finques

 • Disposem de mitjans tècnics i humans per al manteniment i conservació que pugui precisar la seva Comunitat
 • Sol·licitem pressupostos
 • Tramitem tots els informes tècnics que calguin

Juntes de propietaris

 • La confecció de les convocatòries de Juntes
 • Generals, ordinàries i extraordinàries
 • Redacció i enviament a tots els propietaris de les actes de les juntes i la seva transcripció al «Llibre d'Actes»

Sales de reunió per Juntes

 • Posem a disposició de les Comunitats la nostra sala de junte.

Assessorament jurídic i laboral.

 • Contractem els serveis de lletrats especialitzats en la propietat horitzontal
 • Donem assessorament laboral per als empleats de la comunitat
 • Confecció i pagament de nòmines

Tramitació de sinistres::

 • Comunicació i contacte amb la cia asseguradora
 • Seguiment continu fins a la resolució de la incidència